Malakia

Nahn nuqadim muhafazatan eaqariatan bi'afdal al'aseari, 'iidha lm tatamakan min aleuthur ealaa ma tahtajuh, fatasil bina wasanajidah lika