Almashurat Alqanunia

 

Tasaley Inmobiliaria baye watajir shaqq fi 'iishbilyat. baye alshaqq walmanazil fi huilfa wakadiz. shira' alshaqq fi 'iishbilia. manazil lilbaye fi 'iishbili. shira' waistijar shaqq washalihat fi 'iishbiliat wakadiz walaeba

 

Nahn mahamun yatamataeun bikhibrat tazid ean 20 eamana. nuqadim alaistisharat aldifaeiat walqanuniat fi mukhtalif furue alqanun mthl:

Alqanun Almdny: alsuqut, walhawadith, walfayadanat, waltaamin, ...
Alqanun Aljnayy: al'iinsha'at ghyr alqanuniat , waltahdidat , walaiftira' , walaihtial, walaikhtilas, wal'akadhib alwathayiqiat , walaietida'at , wal'iisabat , waleunf bayn aljinsayn , ...
Alqanun Al'idary: aldaeawaa 'amam alhayyat aleama ...
Alqanun Altjary: alkhusumat mae alsharikat alkhasa ...
Qanun Alasrt: altalaq walainfisal ...
Alqanun Aldwly: al'iieadat 'iilaa alwatan waljinsia ...

Nahn mutakhasisun fi al'iiflas wa'iidarat altharawat wa'aqsam almirath wamuhasibu al'ahzab watasfiat alsharikat almurbihati.

Nahn nuqadim elajana mhnyana w'insanyana wmbashrana. Naseaa lihali mashakilik.