Nahn Nudir Almumtalakat Alkhasat Bik

'Lidha kunt malkana wmhtmana bibaye 'aw tajir eaqarik, fyrja alaitisal bana. nadae taht tasrufuk majmueat kabirat min aleumla' ladayna wanadiruha.
Nadae taht tusrifuk majmueat kabirat min aleumla' ladayna wanadir mumtalakatik daymana wanabhath ean 'aelaa rabhiat mae 'aqsaa damanin.