Eurud

Afdal qayimat alshaqaq walmanazil walshaqq walmakatib walmabani walmustawdaeat lil'iijar fi 'iishbiliat, qadis walawaylfa.
'iidha lm tatamakan min aleuthur ealaa ma tahtajuh, fatasal bina wasanajidah lika.